YÖNETİMDEN MESAJLAR
Lima Spor Kulübü yöneticilerinden mesajlar

Hasan Tahsin TAHMAZ

Lima SK Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Hasip ÜLGENER

Lima SK Başkan Yardımcısı

Orkan AYTULUN

Lima SK Derneği Genel Sekreteri

Sinan TÜREL

Lima Lojistik Kurucu Ortağı

Cenker URAL

Lima Lojistik Kurucu Ortağı

Vedat ÇELİK

Lima Lojistik Kurucu Ortağı

Hamdi BÜLBÜLDERE

Lima Lojistik Kurucu Ortağı